Incentius a l'autoconsum, emmagatzematge i usos tèrmics d'energies renovables

Programa d'incentius a l'autoconsum, emmagatzematge i usos tèrmics d'energies renovables (IDAE i ICAEN)

El programa de incentivos al autoconsumo, almacenamiento y usos térmicos de energías renovables llegan, para incentivar la instalación de recursos energéticos renovables y reducir la dependencia de productos fósiles y contaminantes. Con un presupuesto de 114,9 millones de euros para Cataluña (660 millones de euros para España), aprobado a través de RD 477/2021, que ya se ha ampliado hasta los 1.320 millones de euros. Forma parte del plan de Recuperación para Europa UE Next Generation y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

CONVOCATÒRIA OBERTA
amb llista d'espera en algunes categories

Podem gestionar la sol·licitud per tu.

En què consisteix el programa d'incentius per la instal·lació de plaques solars, bateries i altres energies renovables?

Consta de 6 programes d'incentius dividits entre:

  • Autoconsum i emmagatzematge (programes 1, 2 i 4).
  • Incorporació d'emmagatzematge a instal·lacions d'autoconsum (programes 3 i 5).
  • Instal·lacions d'energies renovables tèrmiques (programa 6).

Això fa que siguin uns ajuts molt complets quant a renovables, inclouen la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, plaques solars tèrmiques, energia eòlica, aerotèrmia, biomassa, energia geotèrmica i hidrotèrmica, a més de bateries per l'acumulació d'energia elèctrica.

Tenen un caràcter incentivador i s'atorgaran per ordre de sol·licitud.

Qui pot accedir a l'ajut?

L'ajut està obert a particulars i empreses, es dividirà segons actuació i forma jurídica.

PLAQUES SOLARS, EÒLICA I BATERIES

Programes 1, 2, i 3

Persones jurídiques.

Agrupacions d'empreses o de persones físiques.

Comunitats d'energies renovables.

Comunitats ciutadanes d'energia.

Segons el CNAE, s'assignarà a P1 o P2.

PLACAS SOLARES, EÓLICA Y
BATERIES

Programes 4 i 5

Persones físiques.

Entitas locals i del sector públic.

Persones jurídiques (sense activitat econòmica).

Comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia.

Comunitats de propietaris.

ENERGIA TÈRMICA RENOVABLEPrograma 6

Persones físiques.

Persones jurídiques (sense activitat econòmica).

Entitats o organitzacions sense ànim de lucre.

Entitats locals i del sector públic.

Comunitats de propietaris.

Es podrà demanar només una sol·licitud per actuació i sempre pels primers 5 MW de potència de la instal·lació.

Quins ajuts estaran disponibles per a plaques solars, bateries i altres energies renovables?

Dependrà de qui demani els ajuts i de si se sol·licita per a plaques solars fotovoltaiques, eòlica, tèrmica o bateries, a més es tindrà en compte la potència de la instal·lació i capacitat d'emmagatzematge.

Per a Empreses l'ajut es calcularà a través d'un percentatge dels costos elegibles i per a particulars es calcularà a un preu fix, segons les dimensions de la instal·lació. Si vols saber quan et pertocaria, demana'ns un pressupost.

A més, segons cada cas es poden sol·licitar ajuts addicionals.

SECTOR SERVEIS I ALTRES SECTORS PRODUCTIUS

Plaques solars, eòlica i possibilitat de bateries (P.1 i 2)

Petites empreses 35-50% · Mitjanes empreses 25-40% · Grans empreses 15-30%.

Limitacions: <10kWp (máximo 1.188€/kWp) · 10-100kW máximo 910€/kWp · 100-1000kWp máximo 749€/kWp · 1000-5000kWp máximo 460€/kWp.

Ajuts addicionals

Poblacions de menys de 5.000 habitants: +5%

Eliminació de cobertes d'amiant per fotovoltaica: fins a 660€/kWp.

Marquesines per a fotovoltaica: 500€/kWp

Demana el teu pressupost

Afegir bateries (P.3)

Petites empreses: 65%

Mitjanes empreses: 55%

Grans empreses: 45%

Limitacions

Segons la potència l'ajut màxim a percebre serà entre 200 i 700€/kWh.

No s'admetràn les tecnologies de plom-àcid.


Existeixen altres limitacions, si voleu més informació, consulteu-nos.

Actualmente existe una lista de espera de 17 millones para el programa 1  y 45 millones para el programa 2. 

Aún queda presupuesto para el programa 3.

SECTOR RESIDENCIAL

Plaques solars, eòlica i possibilitat de bateries (P.4)

Per la major part de les instal·lacions domèstiques (potències menors a 10kWp): 600€/kWp i fins a 710€/kWp per a les colectives.

I si s'inclouen bateries s'hauria de sumar 490€/kWh.

Ajuts addicionals

Poblacions de menys de 5.000 habitants: 55€/kWp per a fotovoltaica

Eliminació de cobertes d'amiant per a fotovoltaica: 160€/kWp.

Marquesines 120€/kWp.

Demana el teu pressupost

Afegir bateries (P.5)

L'ampliació del teu sistema actual amb bateries: 490€/kWh

Ajuts addicionals

Poblacions de menys de 5.000 habitants: 15€/kWh.

No s'admetràn les tecnologies de plom-àcid.

 

 

Per a potències superiors a 10kW, consulteu-nos. Existeixen algunes limitacions a l'ajut, segons cada cas.

Actualmente hay una lista de espera de 90 millones y 2 millones de euros.

SECTOR RESIDENCIAL

Instal·lacions tèrmiques amb energies renovables (P.6)

Aerotèrmia: 500€/kW, màxim 3.000€

Solar tèrmica (P<50kW): 900€/kW máximo 1.800€

Biomassa: 250€/kW, màxim 2.500€

Geotèrmia (segons circuit): 2.250€/kW màxim 13.500€

Ajuts addicionals

Circuits hidràulics per a terra radiant si s'instal·la aerotèrmia, geotèrmia, hidrotèrmia o solar tèrmica sempre que funcionin al 100% amb energia renovable: 600€/kW, màxim 3.600€

Circuits hidràulics per a radiadors de baixa temperatura o ventiloconvectors per a projectes d'aerotèrmia, geotèrmia, hidrotèrmia o solar tèrmica sempre que funcionin al 100% amb energia renovable: 550€/kW, màxim 1.830€

Desvallestament d'instal·lacions existents: Solar tèrmica 350€/kW (màxim 385€) i Biomassa 40€/kW (màxim 480€)

 

És requisit reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle almenys un 80% per instal·lacions de menys de 1MW, y s'haurà de portar un registre documental del combustible utilitzat durant 5 anys.  Actualment hi ha una llista d'espera de 5 milions d'euros.

Terminis per sol·licitar i justificar l'ajut a les energies renovables?

Es pot sol·licitar l'ajut des que s'obri la convocatòria i s'atorgaran sempre que hi hagi fons disponibles (es preveu que ampliïn el capital pels ajuts).

Un cop notificada la concessió, s'haurà de justificar a través de la documentació requerida en un termini màxim de 18 mesos.

Puc començar amb la instal·lació de les plaques solars o altres actuacions abans de sol·licitar l'ajut?


Si, sempre que optis pels programes 4, 5 o 6. 

Pels programes 1, 2 i 3 només es podrà instal·lar a partir de la presentació de la sol·licitud, és a dir, abans de la formalització del contracte.

A Electrofluxe podem ajudar-vos o gestionar la sol·licitud i justificació dels ajuts. Pregunta'ns!

Vols beneficiar-te dels ajuts per posar plaques solars?


Demana'ns el teu pressupost personalitzat, t'ajudarem amb la sol·licitut de l'ajut.

TRUCA'NS

Resoldrem els teus dubtes i coneixerem millor el que necessites.

 

972 00 61 01

605 495 704


Demana el teu pressupost personalitzat i calculem el teu ajut

Contactar