Aerotèrmia

El futur de la climatització sense combustibles fòssils

Amb l'aerotèrmia deixa enrere el gas o gasoil i gaudeix d'aigua calenta, calefacció i refrigeració a casa sense despeses fixes.

Què és l'Aerotèrmia?

L'aerotèrmia és una tecnologia que aprofita l'energia de l'aire per generar calor o fred, la seva alta eficiència fa que es consideri una energia renovable.

Amb aerotèrmia pots gaudir d'ACS (aigua calenta sanitària), a més de calefacció i refrigeració, a través de:

 • Radiadors convencionals
 • Radiadors de baixa temperatura
 • Terres radiants
 • Climatització d'aire (fan coils i mòduls interiors)

Pots combinar diferents sistemes entre ells, a més de complementar-lo amb splits d'aire condicionat.

Si a més combines l'aerotèrmia amb energia solar fotovoltaica, és una combinació guanyadora. La major part de l'energia consumida per l'aerotèrmia provindrà del que generin les plaques solars.

La millor part, deixaràs de consumir gas o gasoil!

Com funciona l'Aerotèrmia?

L'aerotèrmia extreu l'energia de l'aire mitjançant un sistema termodinàmic de compressió i expansió. 
L'evaporador absorbeix la calor de l'exterior i es transfereix al refrigerant, fent que augmenti la seva temperatura, i, a través del condensador alliberar aquesta calor al sistema de calefacció i ACS. A l'estiu funciona al revés per refrigerar la teva llar.

L'aerotèrmia sempre requereix dos dipòsits d'aigua a l'interior de l'habitatge, un dipòsit d'inèrcia i un altre d'ACS (aigua calenta sanitària), que ocupa una mica més que una caldera convencional de gas. És el que anomenem mòdul interior.

Tipus d'aerotèrmia

Existeixen tres tipus d'aerotèrmia depenent d'on es realitzen els intercanvis de fred-calor, i dels dispositius addicionals que puguem connectar. Vegem-los:

Monobloc

Aerotermia-tipo-Monobloque-aire-agua-exterior-tipos-esquema-funcionamiento-Monobloc-Aerotèrmia-funcionament-tipus-aigua-ACS

Monobloc
És un sistema d'aire-aigua que transmet directament aigua calenta a l'interior, per tant, l'intercanvi es realitza fora de l'habitatge.
A l'interior es necessita un dipòsit d'aigua, entre altres accessoris que s'instal·len per separat.

Aquesta modalitat admet la combinació amb fan coils.

És la recomanada per cases unifamiliars on hi ha espai, i el pas de les conduccions d'aigua són més senzilles.

Bibloc

Aerotermia-Bibloque-Bibloc-funcionamiento-esquema-funcionament-aire-aigua-circuits-agua-ACS-circuitos-como-funciona-com-funciona

Bibloc
És un sistema aire-aigua que transmet els gasos comprimits a l'interior de l'habitatge on l'intercanvi fred-calor es produeix. 
A l'interior de l'habitatge s'instal·la un mòdul integrat amb el dipòsit d'inèrcia, el dipòsit d'ACS i tots els accessoris.

Aquesta modalitat admet la combinació amb fan coils.

Acostuma a usar-se en llars o pisos on l'espai és reduït i el pas de les conduccions són més complicades.

Híbrida

Aerotermia-híbrida-Aerotèrmia-esquema-funcionamiento-funcionament-tipo-tipos-tipus-aire-aigua-agua-ACS-suelo-radiante-terra-radiant-radiadors-baixa-temperatura-radiadores-baja

Híbrida
L'intercanvi de fred-calor es realitza a l'interior de l'habitatge. 

És l'opció més modular, ja que ens permet afegir fins a 3 mòduls addicionals, tant fancoils com splits d'aire condicionat sense la instal·lació de més mòduls exteriors.

Per habitatges en què hi hagi demandes puntuals i que necessitin un "boost". És el sistema que més resposta ràpida pot oferir.

La distància entre el mòdul intern i extern pot variar, però si la distància és llarga, recomanem les opcions bibloc o Híbrida, per no perdre temperatura.
Si ho necessites, podem aconsellar-te l'opció que més s'adapti a les teves necessitats.

Tipus d'instal·lació

Pots instal·lar aerotèrmia amb els següents sistemes de distribució

Pots aprofitar la teva instal·lació de radiadors actual, el que simplifica molt la instal·lació. És el que anomenem Aerotèrmia sense obres.
Gràcies a la doble compressió podem utilitzar els radiadors convencionals a alta temperatura sense necessitat de canviar tota la instal·lació de distribució tèrmica.

Si tens aquest tipus de radiadors a casa, i vols una aerotèrmia sense obres, sense dubte és la solució que busques, tot i que és l'opció menys eficient.

És una de les solucions de climatització per aerotèrmia més eficients, tot i que has de tenir en compte que requereix moltes hores de funcionament fins que aconsegueixes la inèrcia tèrmica.

L'aerotèrmia amb terra radiant és sense cap dubte la modalitat més eficient d'aerotèrmia. 
El terra radiant requereix un funcionament continu per climatitzar, la calor o fred es reparteix de forma regular un cop agafa la inèrcia suficient.

Qualsevol modalitat d'aerotèrmia es pot combinar amb fan coils.
Fan coil, és un sistema aigua-aire, de climatització que permet escalfar o refrigerar la teva casa, de forma ràpida a través de l'aire. Requereix un dipòsit d'inèrcia, que "acumula energia" i que permet la climatització de forma eficient.

Per poder escalfar/refredar aigua i utilitzar fan coils, no caldrà duplicar la instal·lació amb el muntatge d'aire condicionat d'unitats 1x1. Una millor solució és aprofitar al màxim les possibilitats de l'aerotèrmia i combinar les diferents tecnologies de distribució tèrmica que ens ofereix.

L'Aerotèrmia amb terra radiant, radiadors de baixa temperatura o fins i tot amb radiadors convencionals en combinació amb aire condicionat, transforma l'aerotèrmia convencional en una aerotèrmia de resposta ràpida.

A on col·loquem les màquines de l'Aerotèrmia?

Amb aerotèmia necessitem dos punts de localització dels aparells, un mòdul exterior i un altre interior. 

El mòdul interior pot anar al mateix lloc on es troba el sistema de calefacció que substituirem, de totes maneres, en la visita tècnica podem buscar el lloc perfecte per ubicar-ho.

Avantatges i inconvenients

Avantatges de l'Aerotèrmia

 • Donar de baixa el subministrament de gas o dipòsits de gasoil
 • Alta eficiència energètica
 • Baix impacte ambiental
 • Reducció de les emissions de CO2
 • Refrigeració a l'estiu
 • Deduccions fiscals (IRPF)
 • Combinat amb fotovoltaica el consum es molt reduït

Inconvenients de l'Aerotèrmia

 • Major inversió inicial

Quina aerotèrmia necessito?

El tipus d'aerotèrmia i el sistema de distribució tèrmic dependrà de la teva instal·lació actual, de les teves necessitats energètiques i de la distribució de la teva llar. 

És recomanable fer una visita tècnica per ajustar què necessiteu exactament. A Electrofluxe fugim dels paquets tancats i del cafè per a tots.

Beneficis de combinar Aerotèrmia amb plaques solars fotovoltaiques

L'aerotèrmia s'alimenta d'electricitat, amb el que la combinació d'aquest sistema amb panells solars fotovoltaics, fa que la despesa de l'aerotèrmia sigui molt reduït, el que el converteix en l'aliat perfecte.

Amb aerotèrmia i panells solars deixaràs de dependre dels preus del gas o del gasoil i de l'electricitat, seràs lliure de les pujades de llum i del gas.

A què esperes? Truca'ns!

Demana el teu pressupost d'Aerotèrmia

AJUTS I DEDUCCIONS DISPONIBLES

Deduccions fiscals (IRPF)

Dedueix-te fins al 40% del cost de la teva instal·lació. Aquí tens tota la info.

Ajuts PREE5000

Disponibles per la rehabilitació energètica i climatització renovable en poblacions de menys de 5000 habitants.