Plaques solars aïllades, desconnectades de la xarxa

Desconnectar-se de la xarxa elèctrica i dels oligopolis energètics és possible amb Electrofluxe.

Les instal·lacions fotovoltaiques aïllades combinen les plaques solars amb les bateries i inversors dissenyats per treballar sense connexió.
Els panells fan la funció de captar l’energia solar i transformar-la en energia elèctrica per a utilitzar-la a l’habitatge.
Les bateries (link a apartat serveis Bateries) emmagatzemen l’energia que no es consumeix per utilitzar-la durant les hores que no s’està captant energia del sol.

 

Elements imprescindibles per realitzar una instal·lació aïllada:

Plaques solars

Bateries

Inversor

Reguladors de càrrega