Ajuts a la rehabilitació energètica en municipis petits: PREE 5000

Ajudes per la rehabilitació energètica en edificis PREE5000

Els ajuts per la rehabilitació energètica en edificis existents en municipis del repte demogràfic, es va aprovar el passat 3 d'agost mitjançant el Reial Decret 691/2021
Aquest ajut forma part del programa de regeneració i repte demogràfic, del Pla de Rehabilitació i regeneració urbana del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb fons Next Generation. L'ajuda es concedeix a través de l'IDAE i gestionen les comunitats autònomes, a Catalunya l'ICAEN.

Fomentar la renovació de l'aïllament, optimitzar els recursos energètics en el medi rural i lluitar contra la despoblació, els principals objectius dels ajuts PREE5000.

Pressupost total: 30 M€ en total, 5.782.500 € a Catalunya (i dues ampliacions de 5 de 19 M€, a 2022 i 2023).
Termini: fins al 31 de desembre de 2023 o s'esgotin els fons.
Assignació dels ajuts: Per ordre de sol·licitud. A fons perdut.
Destinataris: Persones físiques o jurídiques, comunitats de propietaris i entitats locals, entre d'altres.
Requisits: L'any de construcció ha de ser previ a 2007 i estar catalogat com a municipi del repte demogràfic.

Aquesta ajuda es divideix, igual que la seva antecessora, en tres tipologies.

Convocatòria oberta fins al 31 de desembre de 2023

Quins tipus de millores puc fer? Actuacions elegibles PREE5000

 1. Millora de l'envolupant tèrmic
 2. Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques:
  Substitució d'energia convencional per energia solar tèrmica.
  Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica.
  Substitució d’energia convencional per biomassa.
  Millora de l'eficiència energètica d'altres subsistemes de generació, com per exemple la bomba de calor.
  Millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.
 3. Millora de les instal·lacions d’il·luminació.

Què he de millorar per encaixar en les ajudes PREE5000?

Has de demostrar una reducció del 30% del consum d'energia primària no renovable i apujar una lletra en les emissions de diòxid de carboni, respecte a la situació inicial. Com? Mitjançant un certificat d'eficiència energètica previ i posterior a la reforma.

A més, incloure un estudi de gestió de residus, on es compleixi que almenys un 70% del pes dels residus es preparen per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació d'altres materials.

Quantia dels ajuts PREE5000

La intensitat de l'ajuda serà la suma de l'ajut base i l'ajut addicional que pot correspondre segons cada cas.

 

Ajut base

Opció A: Actuacions en tot l'edifici

Tipologies d'actuació (% s/cost elegible)

Ajut base

1. Envolupant tèrmica

50%

2. Instal·lacions tèrmiques

40%

3. Il·luminació

20%

Opció B: Actuació en part de l'edifici

Tipologies d'actuació (% s/cost elegible)

Ajut base

1. Envolupant tèrmica

40%

2. Instal·lacions tèrmiques

30%

3. Il·luminació

20%

Ajuts addicionals

Les quanties s'han vist incrementades respecte a la convocatòria de les ajudes a la rehabilitació energètica PREE.
Quines són les principals diferències? Pots veure-les a aquest document de l'IDAE.

Terminis pel programa PREE 5000

Com ja és tònica habitual, l'ICAEN es dona uns 6 mesos aproximadament per resoldre les sol·licituds, i un cop emesa la resolució es disposarà de 18 mesos per justificar les actuacions.

Links d'interès sobre el programa de rehabilitació d'edificis PREE 5000

Bases de la convocatòria en el RD 691/2021 · Convocatòria de la Generalitat de Catalunya ACC/344/2022

Contactar