Instal·lació solar fotovoltaica Vilablareix

Instal·lació solar fotovoltaica al Gironès. Plaques solars a Vilablareix

Producció elèctrica: 6.760 kWh
Estalvi d'emissions: 2.366 kg/any
Estalvi econòmic anual: 1.203 euros
Amortizació: 8,3 anys
Plaques utilitzades: 14 Sunpower de 385Wp amb microinversors Enphase IQ7A integrats
Estructura de Solarblocs

Contactar