Instal·lació solar fotovoltaica Pals

Instal·lació solar fotovoltaica a Pals. Plaques solars a Pals

Producció elèctrica: 4.598 kWh
Estalvi d'emissions: 1.609 kg/any
Estalvi econòmic anual: 811 euros
Amortizació: 10,15 anys
Plaques utilitzades: 10 SUNPOWER P3-385 Black
Microinversors Enphase IQ7A
Estructura coplanar teula de Fischer

Contactar