Instal·lació solar fotovoltaica Vall de Bianya

Plaques solars en una llar residencial de la Garrotxa

Producció elèctrica: 5.037 kWh
Estalvi d'emissions CO2: 1.762 kg
Estalvi econòmic anual: 1.141 euros
Amortització: 5 anys
Plaques utilitzades: 10 panells REC TP5 de 405Wp Full Black amb optimitzadors
Inversor: Huawei SUN2000-4.6KTL

Contactar