Instal·lació solar fotovoltaica Quart

Plaques solars en una llar residencial del Gironès

Producció elèctrica: 11.442 kWh
Estalvi d'emissions CO2: 4.004 kg
Estalvi econòmic anual: 1.431 euros
Amortització: 9,5 anys
Plaques utilitzades: 22 plaques Sunpower P3 de 405Wp
Microinversors Enphase IQ8H

Contactar