Instal·lació solar fotovoltaica Olot

Instal·lació solar fotovoltaica a Olot. Plaques solars Olot

Producció elèctrica: 10.962 kWh
Estalvi d'emissions: 3.837 kg/any
Estalvi econòmic anual: 1.921 euros
Amortizació: 7,3 anys
Plaques utilitzades: 23 panells REC TP5 Fullblack de 405Wp
Microinversors Enphase IQ8H
Estructura d'integració per teula coplanar de Novotegra
25 anys de garantia de producte i producció

Contactar