Instal·lació solar fotovoltaica Girona

Instal·lació solar fotovoltaica a Girona. Plaques solars Girona

Producció elèctrica: 3.424 kWh
Estalvi d'emissions: 1.198 kg/any
Estalvi econòmic anual: 817 euros
Amortizació: 7,5 anys
Plaques utilitzades: 7 panells Sunpower amb microinversors Enphase IQ7A integrats

Contactar