Instal·lacions

Granja Mas Colomer

Empresa A Esponellà l'empresa disposa d'una nau amb subministrament propi de la xarxa de distribució a la qual ha instal·lat plaques solars per a

Instal·lació solar fotovoltaica Olot

RESIDENCIAL Producció elèctrica: 12.655 kWh Estalvi emissions CO₂: 4.429 kg Estalvi econòmic anual: 2.274,54 euros Amortització: 13 anys Plaques utilitzades: 26 plaques Sunpower P3 microinversors Enphase IQ7+ Bateries: 2