Instal·lació solar fotovoltaica Olot

RESIDENCIAL

Producció elèctrica: 12.655 kWh
Estalvi emissions CO2: 4.429 kg
Estalvi econòmic anual: 2.274,54 euros
Amortització: 13 anys
Plaques utilitzades: 26 plaques Sunpower P3
Microinversors Enphase IQ7+
Bateries: 2 bateries marca Sonnen SB10P/11

Contactar