Subvencions per plaques solars al Montseny 2024

Subvencions que concedeix la Diputació de Girona a través del Servei de Medi Ambient. Aquesta iniciativa s'adreça a l'àmbit territorial gironí del Parc Natural del Montseny i/o a l'àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny, que gestiona la Diputació de Girona, en coordinació amb la Diputació de Barcelona.

Els municipis dins l’àmbit gironí on les actuacions són subvencionables, són els següents: Arbúcies, Breda, Riells i Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu i Viladrau.

Línia 5: Subvencions per instal·lacions tèrmiques de biomassa i l'eficiència o l'estalvi energètic en edificis (EEE)

Destinataris (sempre dins l'àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny):

 1. Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendatàries d'habitatges permanents o d'empreses de serveis.
 2. Les comunitats de propietaris d'immobles.
 3. Les persones titulars dels immobles.
Per exemple, en l' àmbit de les energies renovables són subvencionables les obres vinculades a l'arquitectura bioclimàtica amb la finalitat d'optimitzar el consum de recursos naturals, les obres noves o millora d'instal·lacions que utilitzin energies renovables com l'energia solar, eòlica o geotèrmica, que redueixin el consum d'energia convencional tèrmica o elèctrica de l'edifici i les millores en la instal·lació elèctrica i d'aigua calenta sanitària per reduir el consum d'energia, entre altres.
 

Quina és la quantitat subvencionable?

 • Límit de 8.000 € per sol·licitant

Línia 3: Subvencions per les empreses de serveis

Destinataris (sempre dins el Parc Natural del Montseny):

 1. Les persones titulars de les empreses de serveis en els rams de la restauració, l'hostaleria, la pedagogia, el comerç i el lleure.
 2. Les agrupacions o associacions d'empreses de serveis en els rams i les condicions esmentats abans.
Les àrees d'actuació de la línia 3 són les següents: millora de la gestió eficient de l’aigua i dels recursos ambientals, augment de la connectivitat de les comunicacions telemàtiques, certificació d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible. legalització d’instal·lacions i millora de l’accessibilitat, inversions per a la implantació i manteniment de les certificacions de sostenibilitat, i suport a associacions d’empresaris turístics per a la promoció de la sostenibilitat.
 

Quina és la quantitat subvencionable?

 • Límit de 5.500 € per sol·licitant

Terminis per a la sol·licitud i la justificació:

 • Termini de sol·licitud de les subvencions: 30/03/2024.
 • Termini de justificació de les subvencions 30/09/2025.

Altres condicions de la subvenció:

 • Límit de 10kW per habitatge (en el cas de la línia 5).
 • Les subvencions es distribuiran segons el pressupost disponible i la puntuació obtinguda per cada sol·licitud.
 • Es dóna preferència als sol·licitants que no han rebut subvencions en convocatòries anteriors.

Què necessito per fer la sol·licitud?

 1. Fotocòpia del DNI del titular o del representant.
 2. Escriptura de constitució, o estatuts amb poders de representació, i número d'identificació fiscal (si s'escau, persona jurídica).
 3. Declaració responsable de compliment dels requisits.
 4. Declaració jurada no haver rebut 200.000€ d'ajudes (si s'escau, persona jurídica).
 5. Memòria valorada del projecte. amb el pressupost i la previsió d'ingressos.
 6. Dades bancàries del destinatari de la subvenció.
 7. Declaració censal simplificada (si s'escau, persona física titular d'activitat econòmica).
 8. Declaració censal d'alta d'activitat (si s'escau, persona jurídica).
 9. Certificat de delictes de naturalesa sexual.

Des d’Electrofluxe et podem fer un pressupost a mida en base a les teves necessitats, així com assessorar-te en la tramitació de les subvencions!

Contacta'ns!

Contactar