Instal·lació solar fotovoltaica Roses

Plaques solars en una llar residencial de l'Alt Empordà

Producció elèctrica: 3.712 kWh
Estalvi d'emissions CO2: 1.299 kg
Estalvi econòmic anual: 875 euros
Plaques utilitzades: 8 plaques Sunpower P3 de 405Wp
Microinversors Enphase IQ7+

Contactar