Instal·lació solar fotovoltaica Girona

Plaques solars en una llar residencial de Girona, capital de la província

Producció elèctrica: 7.176 kWh
Estalvi d'emissions CO2: 2.511 kg
Estalvi econòmic anual: 1.393 euros
Amortització: 4,5 anys
Plaques utilitzades: 14 panells REC TP5 Full Black de 405Wp
Inversor: Huawei SUN2000 – 6KTL-L1

Contactar