Instal·lació solar fotovoltaica Fornells de la Selva

Instal·lació solar fotovoltaica a Fornells de la Selva. Plaques solars a Fornells de la Selva

Producció elèctrica: 6.923 kWh
Estalvi d'emissions: 2.502 kg/any
Estalvi econòmic anual: 1.034 euros
Amortizació: 8,5 anys
Plaques utilitzades: 10 panells Canadian
Inversor Fronius Symo

Contactar