Instal·lació solar fotovoltaica Calonge

Instal·lació solar fotovoltaica a Calonge. Plaques solars a Calonge

Producció elèctrica:  8.075 kWh
Estalvi d'emissions: 2.918 kg/any
Estalvi econòmic anual: 2.093 euros
Amortización: 4,9 años
Plaques utilitzades: 16 panells Canadian
Inversor Huawei i optimitzadors

Contactar