Instal·lació solar fotovoltaica a Girona

Plaques solars en una llar residencial de Girona

Producció elèctrica: 13.344 kWh
Estalvi d'emissions CO2: 4.670 kg
Estalvi econòmic anual: 2.798 euros
Amortització: 5,7 anys
Plaques utilitzades: 24 panells FuturaSun FU420M Zebra Pro All Black
Microinversors Enphase IQ8A

Contactar