UIC


Instal·lació de 293 plaques solars

La instal·lació de la UIC Barcelona consta de 293 panells solars REC Twinpeak 5 de 400Wp, i de dos inversors SMA de 50kW, tot de primera qualitat, a través d'una licitació, repartit entre dos edificis.
La potència de la instal·lació és de 115kWp. Els panells són Fulla Black ja que pel client era important l'estètica de l'edifici. 25 anys de garantia de producte, de producció i de servei.

Industrial