Instal·lació amb microinversors

La principal premissa de la nostra empresa és un client satisfet, per això assessorem amb el projecte que més escau a les seves necessitats, a més d'obtenir un 50% de bonificació a l'IBI durant 5 anys. Electrofluxe està en contínua evolució, busquem el màxim rendiment en totes les nostres instal·lacions.

  • Producció elèctrica: 6.795kWh
  • Estalvi emissions CO2: 2.378,22kg
  • Estalvi econòmic anual: 1.075 euros/any
  • Amortització: 4,17 anys
  • Plaques utilitzades: SUPOWER P19-330BLK i 25 anys de garantia del producte.
  • Micro inversors Enphase
  • Estructura: Solar-light de Fischer Ibèrica

Residencial