Residencial


MARÍA TERESA SALIP


Instal·lació solar fotovoltaica en Sarrià de Ter

Producció elèctrica: 5.867 kWh
Estalvi emissions CO2: 2.053 kg
Plaques utilitzades: 12 panells REC TP5 Full Black de 405Wp
Microinversors Enphase IQ8H