Granja Mas Colomer

L’empresa disposa d’una nau amb subministrament propi de la xarxa de distribució a la qual ha instal·lat plaques solars per a cobrir part del consum vinculat a la fabricació de cambres i barres roscades per a la indústria de la injecció de plàstic.

  • Producció elèctrica: 26.197 kWh
  • Estalvi emissions CO2: 9.169 kg
  • Estalvi econòmic anual: 4.012 euros
  • Amortització: 5,4 anys
  • Plaques utilitzades: SUNPOWER P19-400-COM de 400Wp i 25 anys de garantia del producte
  • Inversor: HUAWEI SUN2000-33KTL
  • Estructura: Solar-flat 400P de Fischer Ibérica

Empresa