Instal·lació solar fotovoltaica Vidreres

Instal·lació solar fotovoltaica a Vidreres. Plaques solars a Vidreres

Producció elèctrica:  7.369 kWh
Estalvi d'emissions: 2.663 kg/any
Estalvi econòmic anual: 919,30 euros
Amortització: 7 anys
Plaques utilitzades: 15 panells REC Twinpeak 5 de 395Wp amb inversor Huawei

Contactar