Instal·lació solar fotovoltaica Sant Julià de Ramis

Instal·lació solar fotovoltaica a Sant Julià de Ramis. Plaques solars a Sant Julià de Ramis

Producció elèctrica:  5.099 kWh
Estalvi d'emissions: 1.785 kg/any
Estalvi econòmic anual: 703,30 euros
Amortització: 10,8 anys
Plaques utilitzades: 11 panells REC Twinpeak 5 de 405 Wp Full Black
Microinversors Enphase IQ8HC

Contactar