Instal·lació solar fotovoltaica Pau

Instal·lació solar fotovoltaica a Pau. Plaques solars a l'Alt Empordà

Producció elèctrica:  8.937 kWh
Estalvi d'emissions: 3.230 kg/any
Estalvi econòmic anual: 1.361,30 euros
Amortització: 9,4 anys
Plaques utilitzades: 18 panells REC Twinpeak 5 de 405Wp Fullblack
Inversor SMA Sunny Tripower STP 8.0 Smart Energy

Contactar