Instal·lació solar fotovoltaica Blanes

Instal·lació solar fotovoltaica a Blanes. Plaques solars a Blanes

Producció elèctrica:  4.321 kWh
Estalvi d'emissions: 1.442 kg/any
Estalvi econòmic anual: 1.573.80 euros
Amortització: 10,25 anys
Plaques utilitzades: 9 panells Sunpower Maxeon6 de 425Wp amb microinversors Enphase IQ7A integrats

Contactar