Compromís amb l’agrovoltaica i contra els macroparcs fotovoltaics

A Electrofluxe apostem per un futur sostenible i respectuós amb el medi ambient, prioritzant l'agrovoltaica i oposant-nos als macroparcs fotovoltaics a causa del seu impacte negatiu en la biodiversitat.

Impactes dels macroparcs fotovoltaics en la biodiversitat:

1. Destrucció d'hàbitats:

La construcció de macroparcs fotovoltaics sovint porta a la pèrdua d'hàbitats naturals, afectant greument la flora i la fauna local. Això és especialment crític en àrees ecològicament sensibles.

2. Fragmentació del territori:

Els grans complexos solars poden fragmentar el territori, interrompent les rutes de migració i afectant el lliure moviment de les espècies.

3. Impacte en la vida silvestre:

Les superfícies reflectants dels panells poden confondre algunes espècies d'ocells, i la fauna local pot perdre àrees essencials per a la seva alimentació i reproducció.

El nostre compromís amb l'agrovoltaica:

A Electrofluxe creiem en una alternativa sostenible i beneficiosa per al medi ambient: l'agrovoltaica. Aquesta tecnologia permet combinar la producció d'energia solar amb l'agricultura, oferint nombrosos beneficis:

1. Optimització de l'ús del sòl:

A l'integrar panells solars en estructures agrícoles existents, com ara xarxes de protecció per a pomeres i vinyes, optimitzem l'ús del sòl i proporcionem beneficis addicionals.

2. Protecció de cultius:

Els panells solars no només generen energia, sinó que també protegeixen els cultius de fenòmens meteorològics extrems com la calamarsa, reduint l'estrès hídric i millorant l'eficiència en l'ús de l'aigua.

3. Diversificació de l'economia agrícola:

L'agrovoltaica ofereix una font addicional d'ingressos per als agricultors, diversificant l'economia rural i proporcionant una major estabilitat econòmica.

4. Sostenibilitat i conservació:

En evitar la construcció de grans infraestructures en àrees naturals, l'agrovoltaica contribueix a la conservació de la biodiversitat i promou pràctiques agrícoles sostenibles.

Un dels nostres compromisos amb la sostenibilitat és el projecte de l’electrolinera d’Electrofluxe a Pontós, el pots conèixer amb detall al següent vídeo:

La dificultat de trobar cada dia punts de recàrrega per a vehicles elèctrics fa patent la necessitat d'instal·lar més punts de recàrrega, tal com ens diu Europa.

La nostra electrolinera sostenible estarà alimentada per energies renovables i amb bateries. Generarà molta energia per aportar més del que extreu de la xarxa.

Energia gironina!

Desconnecta’t dels oligopolis energètics i aprofita la nostra promoció temporal de preus especials REC + SONNEN.

Contactar