Ajuts a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries 2021

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha aprovat les despeses per atendre la convocatòria 2021 d’ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE) amb un import total de 16,9 milions euros destinats als ajuts a la mitigació del canvi climàtic de les explotacions agràries.

La gestió dels ajuts s’engloba en el marc de desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) de la Unió Europea i les administracions públiques adreçades a explotacions agràries per fomentar les activitats respectuoses amb el medi ambient i promoure models específics d’activitat agrària.

¿Quins són els terminis per presentar la documentació relativa a aquests ajuts?

Amb la presentació de la DUN 2021 s’han de demanar els nous ajuts associats al CGE, però el termini és obert fins al 31 de maig de 2021.

¿Amb quins diners es financen els ajuts a la mitigació del canvi climàtic?

Aquests ajuts es financen íntegrament amb fons IRUE amb el repte d’invertir en una recuperació econòmica resilient i sostenible, en consonància amb els reptes mediambientals i climàtics actuals.

Quins són els requisits per acollir-se a les subvencions per a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries?

Aquelles que d’acord amb un estudi o memòria s’adaptin o mitiguin el canvi climàtic vers l’explotació. Fer una inversió total mínima subvencionable de 5.000 euros, sense IVA.

Fer una inversió total mínima subvencionable de 5.000 euros, sense IVA.

¿Em puc beneficiar d’aquests ajuts instal·lant panells solars?

Sí, de fet les inversions en energies renovables és un dels principals motius d’aquest ajut.

Aquest ajut està plantejat per la millora i reestructuració de béns immobles per, entre altres coses:

  • Fer-los més eficients energèticament.
  • Renovar d’instal·lacions elèctriques per a la reducció del consum.
  • Per al consum exclusiu de l’explotació mateixa, provinent de fonts renovables d’energia.

Així que amb aquestes subvencions i l’estalvi energètic que aconseguireu a la vostra factura l’estalvi serà màxim.

Quina és la quantia dels ajuts de mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries per aquest 2021 i 2022?

La quantia màxima de la subvenció aplicable, expressat en el percentatge de la inversió subvencionable, serà del 75%. L’import màxim de la subvenció, si s’apliquen els increments podrà ser del 85% de la inversió, segons el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Es prioritzarà segons uns criteris avaluats per punts, en el qual les inversions en energies renovables, sempre que suposin més del 50% de la inversió subvencionable ja us facilitarà 15 punts. I com a mínim necessitareu 20 punts per optar a l’ajut, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària. Pots trobar els criteris de priorització per punts a la pàgina 48, aquí.


Des d’Electrofluxe fem tot el que està a les nostres mans per ajudar-vos a preparar la documentació, estudiarem el vostre cas de manera personalitzada i us proposarem solucions que s’ajusti a les vostres necessitats. Som Enginyers Agrònoms i industrials, amb molta experiència en el sector. Podeu veure alguns dels nostres treballs aquí.

Si teniu algun dubte contacteu amb nosaltres, estarem encantats de buscar una solució junts.

Podeu consultar totes les característiques i requisits dels ajuts de Mitigació a partir de la pàgina 45 del següent document: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8374/1842837.pdf

Contactar