All Export

Instal·lació de 188 panells solars

Instal·lació industrial a All Export a Cornellà de Terri (Girona). La instal·lació consta de 188 panells solars marca Canadian, optimitzadors i inversor Solaredrge. L'inversor funciona amb una unitat principal que ho controla tot i 3 unitats secundàries de 30kW cadascuna.

All Export porta més de 40 anys d'experiència dedicats exclusivament a l'all, l'empresa està molt consolidada al mercat espanyol.

Contactar